UKS

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ,,Strzeszyn’’

Krótka historia UKS Uczniowski Klub Sportowy ,,Strzeszyn” powstał 12.10.1996 roku, powołany przez grupę inicjatywną nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie. Został wpisany do Ewidencji Uczniowskich Klubów S portowych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie pod nr 92 i jednocześnie uzyskał osobowość prawną.  Pierwszym prezesem  Zarządu UKS ,,Strzeszyn” został wybrany nauczyciel wychowania fizycznego Pan mgr Zbigniew Peciak, który to pełni tę funkcje do dnia dzisiejszego.

Celem Klubu jest:

  1. Krzewienie kultury fizycznej na terenie działania Klubu.
  2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjna i materialna rodziców i sympatyków Klubu.
  3. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport i rekreację.
  4. Rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji, turystyki , kultury i zdrowego trybu życia.
  5. Organizowanie uczniom i środowisku lokalnemu różnorodnych form współzawodnictwa .
  6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu.
  7. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Kontakt i informacje o UKS, adres: Uczniowski Klub Sportowy ,,Strzeszyn”
Strzeszyn 391, 38-340 Biecz
tel./faks: /13/ 4471249
e-mail: zibimag@wp.pl strona internetowa: http://www.strzeszyn.szkoly.biecz.pl/zsp/
zakładka UKS profil na Facebook https://www.facebook.com/Uczniowski-Klub-Sportowy-Strzeszyn-