Ogłoszenia

Ogłoszenie 2/2018/2019

 

Informacja

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie informuje, że w dniach 8.04.2019 – 10.04.2019 r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły ze względu na rekolekcje wielkopostne.

PLAN REKOLEKCJI

Pierwszy i drugi dzień rekolekcji  – 8.04.2019 r. (poniedziałek) i 9.04.2019 r. (wtorek)

 Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 920

730 – 920    Zajęcia opiekuńcze dla  zadeklarowanych uczniów.

920 – 935    Sprawdzenie obecności uczniów i przejazd wynajętym autokarem spod budynku szkoły do Kolegiaty Bieckiej.

1000 – 1115 Nauka rekolekcyjna.

1115 – 1130 Sprawdzenie obecności uczniów i przejazd wynajętym autokarem spod Kolegiaty Bieckiej pod budynek szkoły.

1130 – 1415 Rozejście się uczniów do domów lub zajęcia opiekuńcze dla zadeklarowanych uczniów.

Trzeci dzień rekolekcji (środa) – 10.04.2019 r.

Zakończenie rekolekcji – nauka rekolekcyjna w godzinach popołudniowych, o godzinie 1600 w Kolegiacie Bieckiej.

Szkoła nie organizuje wyjazdu do kościoła i nie prowadzi zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tym dniu opiekę nad dziećmi sprawują wyłącznie rodzice.

Dla zadeklarowanych uczniów prowadzone będą zajęcia świetlicowe, w godzinach 730 – 1430.

W dniach egzaminu gimnazjalnego: 11.04.2019 r. (czwartek) i 12.04.2019 r. (piątek) planowane są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze lub opiekuńcze w godzinach od 740 do 1205, w zależności od aktualnych ustaleń związanych z protestem w oświacie.

 

Ogłoszenie 1/2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 o godz. 8.00.