Ogłoszenia

 

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzeszynie informuje, że w dniach od 17 do 28 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie zostanie przeprowadzona ewaluacja problemowa, w zakresie wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Ewaluację przeprowadzi zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie według poniższego harmonogramu.

Ogłoszenie 2/2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzeszynie informuje, że w dniach od 17 do 28 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie zostanie przeprowadzona ewaluacja problemowa, w zakresie wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Ewaluację przeprowadzi zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie według poniższego harmonogramu.

 

18.11.2016 r. (piątek)
1. Rozdanie ankiet dla rodziców
2. Obserwacja zajęć
3. Ankietowanie uczniów klasy V „Moja szkoła”
4. Ankietowanie uczniów klasy VI „Mój dzień”
5. Spotkanie zespołu przeprowadzającego badanie

22.11.2016 r. (wtorek)
1. Obserwacja zajęć
2. Wywiad z uczniami
3. Wywiad z nauczycielami
4. Spotkanie zespołu przeprowadzającego badanie

23.11.2016 r. (środa)
1.Obserwacja zajęć
2. Wywiad z pracownikami niepedagogicznymi
3. Spotkanie zespołu przeprowadzającego badanie

30.11.2016 r. (środa)
1. Spotkanie z Radą Pedagogiczną podsumowujące ewaluację

 

Ogłoszenie 1/2016/2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.)
Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, w roku szkolnym 2016/2017 ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, w wymiarze dla:

1) szkoły podstawowej – 5 dni
31 października 2016 r. – dzień wolny ustalony przez dyrektora
21-22 grudnia 2016 r. – dzień wolny ustalony przez dyrektora
2 maja 2017 r. – dzień wolny ustalony przez dyrektora
16 czerwca 2017 r. – dzień po Bożym Ciele

2) publicznego gimnazjum – 7 dni
31 października 2016 r. – dzień wolny ustalony przez dyrektora
21-22 grudnia 2016 r. – dzień wolny ustalony przez dyrektora
19 kwietnia 2017 r. – egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, część humanistyczna
20 kwietnia 2017 r. – egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, część matematyczno- przyrodnicza
21 kwietnia 2017 r. – egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, część językowa
2 maja 2017 r. – dzień wolny ustalony przez dyrektora
16 czerwca 2017 r. – dzień po Bożym Ciele

Jednocześnie Dyrektor informuje, że w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo- wychowawczych po wcześniejszym zgłoszeniu (3 dni wcześniej) do wychowawcy klasy.