Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie

1. mgr Bogusław Moroń – dyrektor
2. mgr Margareta Chrostowska – Gruszka – pedagog specjalny, oligofrenopedagog
3. mgr Dagmara Dżuła – pedagog szkolny, logopedia, oligofrenopedagog, terapeuta
4. mgr Renata Piotrowska – edukacja przedszkolna
5. mgr Andżelika Bajorek – edukacja przedszkolna
6. mgr Mariola Budziszewska – edukacja przedszkolna
7. mgr Alicja Dykas – edukacja wczesnoszkolna
8. mgr Jadwiga Rajchel – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
9. mgr Jolanta Guzik – edukacja wczesnoszkolna, geografia
10. mgr Anna Lipa – biologia, chemia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
11. mgr Joanna Marcisz – matematyka, informatyka, technika
12. mgr Edyta Słota – matematyka
13. mgr Agata Mleczak – język polski, logopedia, oligofrenopedagog,
14. mgr Katarzyna Bugno – język angielski, język niemiecki, muzyka
15. mgr Dorota Szary – język niemiecki, język polski, bibliotekarz
16. mgr Małgorzata Zielińska – język angielski, język polski
17. mgr Marcin Kosiba – historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia
18. mgr Zbigniew Peciak – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
19. mgr Arkadiusz Gomułka – wychowanie fizyczne
20. ks. mgr Janusz Kurasz – religia
21. s. mgr Aneta Adamczyk – religia
22. mgr Jadwiga Korpacka-Macek – psycholog
23. mgr Joanna Najsarek – fizyka