Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie

1. mgr Jadwiga Szara język polski – dyrektor
2. mgr Margareta Chrostowska – Gruszka – nauczyciel wspomagający  – wicedyrektor
3. mgr Dagmara Dżuła – pedagog szkolny, bibliotekarz, terapeuta
4. mgr Renata Piotrowska – edukacja przedszkolna
5. mgr Andżelika Kosiba – edukacja przedszkolna
6. mgr Mariola Budziszewska – edukacja przedszkolna
7. mgr Alicja Dykas – edukacja wczesnoszkolna, surdopedagogika
8. mgr Jadwiga Rajchel – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka
9. mgr Jolanta Guzik – edukacja wczesnoszkolna, geografia
10. mgr Anna Lipa – biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
11. mgr Joanna Marcisz – matematyka, informatyka, technika
12. mgr Edyta Słota – matematyka, informatyka
13. mgr Agata Mleczak – język polski
14. mgr Katarzyna Bugno – język angielski, muzyka
15. mgr Dorota Szary – język niemiecki, język polski, bibliotekarz
16. mgr Małgorzata Zawadowicz – język angielski, język polski
17. mgr Marcin Kosiba – historia, wiedza o społeczeństwie
18. mgr Zbigniew Peciak – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
19. mgr Arkadiusz Gomułka – wychowanie fizyczne
20. ks. mgr Janusz Kurasz – religia
21. s. mgr Aleksandra Pastuszka – religia
22. mgr Sylwia Olbrych – biologia, chemia