Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie

1. mgr Jadwiga Szara język polski – dyrektor
2. mgr Anna Lipa – biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie – wicedyrektor
3. mgr Dagmara Dżuła – pedagog szkolny, bibliotekarz, terapeuta
4. mgr Renata Piotrowska – edukacja przedszkolna
5. mgr Monika Kosiba – edukacja przedszkolna
6. mgr Mariola Budziszewska – edukacja przedszkolna
7. mgr Alicja Dykas – edukacja wczesnoszkolna, surdopedagogika
8. mgr Jadwiga Rajchel – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka
9. mgr Jolanta Guzik – edukacja wczesnoszkolna, geografia
10. mgr Agata Mleczak – język polski
11. mgr Joanna Marcisz – matematyka, informatyka, technika
12. mgr Edyta Słota – matematyka, informatyka
13. mgr Barbara Abram – przyroda, biologia
14. mgr Katarzyna Wierzgacz – język angielski
15. mgr Dorota Szary – język niemiecki, język polski, bibliotekarz
16. mgr Małgorzata Zawadowicz – język angielski
17. mgr Marcin Kosiba – historia, wiedza o społeczeństwie
18. mgr Zbigniew Peciak – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
19. mgr Arkadiusz Gomułka – wychowanie fizyczne
20. ks. mgr Janusz Kurasz – religia
21. ks. mgr Stanisław Mularz – religia
22 mgr Joanna Najsarek – matematyka