Rada Rodziców

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie w roku szkolnym 2016/2017

Przewodniczący: Jadwiga Żurowska
Z-ca przewodniczącego: Justuna Karp
Sekretarz: Krystyna Bochenek
Skarbnik: Jolanta Tumidajewicz