Rada Rodziców

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Strzeszynie w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący: Jadwiga Żurowska
Z-ca przewodniczącego: Justyna Karp
Sekretarz: Monika Haberek
Skarbnik: Krystyna Bochenek