Projekty

Cele i założenia główne Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”   W 2012 roku w międzynarodowych badaniach PIRLS i TIMSS, sprawdzających głównie kompetencje matematyczne i znajomość zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych dziesięciolatków, polscy uczniowie wypadli najgorzej w Europie. Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie […]

Jako  Uczniowski Klub Sportowy „Strzeszyn ” jesteśmy zaangażowani w program Szkolny Klub Sportowy już drugi rok. Obecnie zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: grupa 1- uczniowie klas III-VI ( 20 uczniów) -koszykówka, grupa 2- uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych (20 uczniów)- koszykówka.   Zajęcia prowadzi mgr Zbigniew Peciak w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla […]

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów. Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników […]