Projekty

Uczniowie klasy I uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, których główny temat brzmiał :    ,, Z babcią i dziadkiem pogadamy,  stare – nowe przedmioty poznamy”. Głównym celem przeprowadzonych zajęć było uwrażliwienie dzieci na inny punkt widzenia osób starszych, dążenie do lepszego zrozumienia i szacunku dla dziadków oraz pokazanie jak wyglądało codzienne życie kiedyś, a jak wygląda dziś. […]

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROGRAMU Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów. Realizacja zadania […]

W związku z realizacją programu Szkoła Przyjazna Seniorom w dniach 1.12.2022r oraz 8.12.2022r. uczniowie klasy III uczestniczyli w zajęciach ,,Od czego zależy aktywność osób starszych?” Wykorzystując metody burzy mózgów, dyskusji i rozmowy kierowanej uczniowie wymieniali doświadczenia związane ze sposobem spędzania wolnego czasu przez ich dziadków i babcie.  Zastanawiali się też jak oni planują spędzać czas, […]

W dniu 28 listopada 2022r. uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych  w ramach projektu „Szkoła Przyjazna Seniorom”. Najpierw dzieci wypowiadały się na temat swoich dziadków, obrazując swoje wypowiedzi zdjęciami. Rozmawialiśmy o tym, że starość to jeden z etapów życia człowieka. Następnie drugoklasiści pracowali w grupach i oglądali film „Odlot”. Wspólnie zastanawialiśmy się też, nad […]