Caritas

Szkolne Koło Caritas

Nasza historia
Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie działa od września 2000 roku.
Oficjalnie zostało powołane przez Biskupa Rzeszowskiego w lutym 2002 roku. Swoją działalnością obejmuje nie tylko teren szkoły, ale również wsi i parafii. Członkowie Koła realizując wezwanie Chrystusa „miłujcie się wzajemnie jak Ja was umiłowałem” (por. J13,34) podejmowali następujące działania:
· zbiórka odzieży używanej
· zbiórka przyborów szkolnych
· zbiórka maskotek
· odwiedziny u osób samotnych, chorych i starszych
· spotkania z wychowankami Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kobylance
· pomoc w przygotowaniu Dnia dziecka w parafii
· przygotowanie inscenizacji wielkanocnej
· przygotowanie liturgii Mszy świętej dla osób chorych.

Działania Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2017/2018

AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ POGORZELCÓW Z KORCZYNY

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Działania Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2019/2020

DZIEŃ PAPIESKI

DZIEŃ JABŁKA

PACZKI MIKOŁAJKOWE

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY