Radosne Świętowanie w ZSP w Strzeszynie oraz wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” o symbolicznej godzinie 11:11 w ramach ogólnopolskiej akcji Do Hymnu. Każdego roku inicjatywa łączy miliony polskich uczniów i kilkaset tysięcy nauczycieli, którzy wspólnie chcą przeżywać narodowe święto, pielęgnując tym samym pamięć o narodowych tradycjach i wspólnych wartościach.