Niedziela Palmowa, według niektórych źródeł zwana też kwietną lub wierzbną, jest  świętem  upamiętniającym triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, kiedy to według ewangelicznego przekazu, podczas tłumnego, radosnego powitania ludzie powiewali trzymanymi w rękach zielonymi gałązkami palmowymi. Na pamiątkę tego wydarzenia w Niedzielę Palmową urządzane są bardzo uroczyste procesje wokół kościołów.

W celu popularyzowania oraz kultywowania polskich tradycji i strzeszyńskich zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, Biblioteka Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich w Strzeszynie, zorganizowała Konkurs  na tradycyjną palmę wielkanocną  dla uczniów  klas I-III SP w Strzeszynie.

Przygotowanie  palm poprzedziły warsztaty prowadzone przez panie z  KGW, które zapoznały  uczniów  z   tradycjami wielkanocnymi i wskazały  sposoby wykonania palm wielkanocnych. Panie zwracały  uczniom uwagę na odpowiedni  dobór materiałów, które tak jak i kolory mają swoją symbolikę.

Zdobytą podczas  warsztatów wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystali  do samodzielnego wykonania palm konkursowych.

Komisja przy ocenie palm, zgodnie z regulaminem Konkursu, brała pod uwagę pomysły artystyczne, własną inwencję twórczą, wykorzystane  materiały,      zgodność wykonania z lokalną tradycją oraz ogólny wygląd i efektowność kompozycji.

Jury w składzie: ks. Dziekan Janusz Kurasz, pani Aleksandra Rybczyk- przewodnicząca KGW w Strzeszynie, pani mgr Dagmara Dżuła – pedagog szkolny,  po wnikliwej analizie i burzliwych obradach przyznała następujące lokaty:

 

I miejsce –  Jakub Guter kl.III,

II miejsce – Oliwia Jędrzejowska kl.III

III  miejsce ex aequo –  Paulina Grybel kl.II,  Dawid Rendak kl.I 

Wyróżnienia:

Blanka Kalisz -kl.III

Ewa Kalisz – kl.II

Jakub Data – kl.III

Igor Stachura – kl.II

 

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy
i drobne upominki.

Wręczając dyplomy i nagrody, pani Dyrektor Jadwiga Szara pogratulowała nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na nieocenione korzyści płynące ze współpracy międzypokoleniowej. To dzięki ogromnej wiedzy i zaangażowaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich najmłodsi uczniowie naszej szkoły poznali lokalne zwyczaje związane z Wielkanocą. Wspólne przygotowywanie palm nie tylko cementuje więzy rodzinne, ale także wzmacnia poczucie przynależności do małej Ojczyzny   i przywiązanie do tradycji.

 

Alicja Dykas

Dorota Szary