14 czerwca 2022r. uczniowie klasy IV w składzie: Nikola Hałgas, Kacper Róż oraz Klaudia Wszołek wzięli udział w akcji profilaktycznej ,,Bez dymu do celu”, zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorlicach. Impreza odbyła się w Dworze Karwacjanów w Gorlicach. Była ona podsumowaniem programu profilaktyki antynikotynowej ,,Bieg po zdrowie”, w którym uczestniczyli uczniowie klasy IV ZSP w Strzeszynie.

W programie akcji znalazły się: prezentacje o tematyce antynikotynowej, inscenizacja ,,Sąd nad papierosem”, recytacja wierszyków o tematyce antytytoniowej oraz występ muzyczny podopiecznej Gorlickiego Centrum Kultury. Wiersz recytowała również uczennica naszej szkoły – Nikola Hałgas.

Impreza zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. ,,Bieg po zdrowie”. I tu miłe zaskoczenie. Uczeń ZSP w Strzeszynie – Kacper Róż zajął III miejsce. W nagrodę otrzymał dyplom, koszulkę i zegarek. Pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy i drobne upominki.