• SONY DSC
  • SONY DSC
  • SONY DSC
  • SONY DSC
  • SONY DSC
  • SONY DSC

„Bo nauczyciel jest kapitanem,

co na okręcie dookoła świata,

płynie wraz z nami przez szkolne lata”.

 

W dniu 14 października 2019 roku, takimi oto słowami uczniowie klasy V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, podsumowali pracę pedagogów szkolnych i wyrazili swoje podziękowania za trud włożony w proces nauczania. W tym dniu swoje święto obchodzili także uczniowie, bez których nie byłoby szkoły. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego.

Na początku uczniowie przybliżyli krótką historię powstania Komisji Edukacji Narodowej. Była ona organem władzy oświatowej, powołana w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przez Sejm Rozbiorowy, 14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od 1982 roku, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela – dzień 14 października obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany również Dniem Nauczyciela.

Po tym krótkim wstępie uczniowie zaprezentowali część artystyczno-muzyczną, w której nie zabrakło elementów humorystycznych. Występom towarzyszyła uroczysta atmosfera, dzięki której można było odczuć wyjątkowość tego święta. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, która przekazała nam życzenia od organów nadzorujących szkołę.

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć wszystkim pracownikom szkoły, pedagogom oraz uczniom najserdeczniejsze życzenia słowami piosenki ”Za to, że…” autorstwa Januariusza Bizonia:

Za to, że wiemy dokąd Wisła płynie
I gdzie się mieści Tatr najwyższy grzbiet,
I jakie nosił król Sobieski imię,
że „rzekę” trzeba pisać przez „er zet”

Za wszystko co jest jeszcze dla nas tajemnicą,
przed nami jeszcze sporo szkolnych lat,
za to składamy Wam dziś wiele życzeń,
z nimi jesienny, najpiękniejszy kwiat.

Za to, że wiemy, co Kopernik zdziałał,
I ile to jest siedem razy trzy,
Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Niedźwiedzica Mała
że rok na trzysta sześćdziesiąt pięć dni.

Że tak dokładnie pamiętamy przecież
O tym, że woda przy stu stopniach wrze,
Że polskie statki płyną z portu Szczecin,
że na wieży Mariackiej strażak w trąbkę dmie.

opr. Katarzyna Mazur