W dniu 29 maja 2019 r., w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, odbył się XIX Gminny Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem Burmistrza Biecza. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2  im. Wacława Potockiego w Bieczu. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było pobudzenie zainteresowań językowych uczniów oraz umacnianie motywacji do dalszej nauki języka angielskiego.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. W etapie szkolnym udział mogła wziąć dowolna liczba uczniów. Do etapu gminnego zostały wytypowane dwie osoby. Byli to Dominik Bubniak oraz Kamil Kaleta z klasy VIII.

W tym roku, w etapie gminnym, wzięło udział 16 uczniów z ośmiu różnych szkół gminy Biecz. Reprezentantów wytypowały następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 w Bieczu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Binarowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie, Szkoła Podstawowa w Rożnowicach, Szkoła Podstawowa w Racławicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy oraz Szkoła Podstawowa w Korczynie.

Choć test nie należał do najłatwiejszych, to uczniowie z naszej szkoły bardzo dobrze sobie z nim poradzili. Za udział w konkursie otrzymali oni dyplomy oraz nagrody w postaci książek – rozmówek – które wspomogą ich dalszą naukę języka angielskiego.

Gratulujemy obydwóm uczniom oraz życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Mazur