22 maja 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych „Chemia w środowisku i w żywności oraz jej wpływ na zdrowie człowieka”. Był to ostatni z konkursów organizowanych, w roku szkolnym 2018/2019, przez gorlicki Oddział Ligi Ochrony Przyrody – za nami rozstrzygnięte konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkoła w Strzeszynie gościła 30 uczestników konkursu – przedstawicieli 18 szkół powiatu gorlickiego. Uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez komisję w składzie: Pani Agata Mliczek – Bielat, Pani Katarzyna Grasela, Pan Bogusław Matała.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, Pani Jadwiga Szara – Dyrektor ZSP w Strzeszynie, przywitała przybyłych gości, życzyła uczniom spokojnej i owocnej pracy oraz jak najlepszych wyników. Do wytężonej, zakończonej sukcesem pracy zachęciła również, w swoim imieniu oraz w imieniu Pana Mirosława Wędrychowicza – Burmistrza Biecza, Pani Renata Gołębiowska – Dyrektor ZOJ w Bieczu. Podkreśliła równocześnie jak ważna jest dla Ziemi Bieckiej edukacja ekologiczna młodego pokolenia. Swoją obecnością wsparli uczniów również: Pan Marcin Janik – wiceprezes Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach i dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Powiatu Gorlickiego oraz Pani Bogusława Duda – Członek Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach.

Po zmaganiach z zadaniami konkursowymi, uczniowie i nauczyciele wzięli udział w prelekcji „Chemia w żywności i jej wpływ na zdrowie człowieka”, wygłoszonej przez dietetyka – Panią Justynę Szarą. Podczas prezentacji uczniowie poznali m. in. czynniki wpływające na zdrowie, zapotrzebowanie organizmu na poszczególne składniki pokarmowe oraz ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie młodego człowieka. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie substancje chemiczne i w jakim celu, dodawane są do żywności, które są bezpieczne, a które mogą szkodzić. Pani dietetyk szczególną uwagę zwróciła na konieczność ograniczenia cukru i soli w diecie, uczyła jak czytać etykiety i podpowiadała, czym przyprawiać potrawy, aby były zdrowe i smaczne.

Po prelekcji nadszedł czas ogłoszenia wyników konkursu, na które z niecierpliwością wszyscy oczekiwali. Przewodnicząca komisji zaznaczyła, że poziom wiedzy wszystkich uczestników był bardzo wysoki, a rywalizacja zacięta.

Tytuł Laureata VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych „Chemia w środowisku i w żywności oraz jej wpływ na zdrowie człowieka” uzyskali:

Jakub Teper – I miejsce – Szkoła Podstawowa w Bobowej

Zuzanna Stec – II miejsce – Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

Radosław Szilder – III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dominikowicach

Ola Grabiec – III miejsce – Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach

Dyplomy i nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe w Gorlicach – Wydział Ochrony Środowiska.

Na zakończenie, słowa podziękowania do uczniów – uczestników konkursu, nauczycieli – opiekunów dydaktycznych oraz nauczycieli i pracowników ZSP w Strzeszynie, skierowała Pani Jadwiga Szara – Dyrektor szkoły w Strzeszynie.

 

Opiekun Szkolnego Koła LOP- Anna Lipa