• dav
  • dig
  • dav
  • dav

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie nagrodzono 17 maja 2019 r. laureatów konkursu historycznego „Umarli, abyśmy mogli żyć wolni. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce o niepodległość Polski”.

Konkurs przeprowadzony był w trzech etapach:

1) szkolnym – w formie testu;

2) rejonowym – w formie samodzielnej pracy pisemnej;

3) wojewódzkim – w formie ustnej.

W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele współorganizatorów projektu: dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu dr hab. Filip Musiał, wicekurator oświaty w Krakowie Halina Cimer, sekretarz Województwa Małopolskiego Wojciech Piech i Piotr Kalisz z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, a także młodzież z małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele – opiekunowie nagradzanych uczniów.

Wśród nagrodzonych uczestników konkursu były uczennice klasy 7 Szkoły Podstawowej w Strzeszynie: Julia Haberek, która  została laureatką, zajmując II miejsce oraz Julia Marcisz, która uzyskała tytuł finalisty konkursu. Obie uczennice otrzymały zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Podczas uroczystości wygłoszono okolicznościowy wykład oraz wręczono nagrody laureatom i ich opiekunom naukowym. Nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego odebrała mama Julii – Pani Monika Haberek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!