W dniu 12 grudnia 2018 roku, w sali kina Farys, odbyła się gala podsumowująca akcję „Spełniamy sto codziennych marzeń na niecodzienną okazję-100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości”  Organizatorami  akcji była Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie, Parafia Bożego Ciała w Bieczu oraz Bieckie Centrum Kultury, a współorganizatorem Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszko w Rożnowicach. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Biecza, Mirosław Wędrychowicz, pomysłodawczyniami akcji były Panie: Dagmara Dżuła i Alicja Dykas, nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzeszynie. Celem akcji było uroczyste uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości, poprzez rozwijanie wrażliwości uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej na potrzeby ludzi z niepełnosprawnością, zachęcenie obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, w wspieraniu osób z niepełnosprawnością, jak również kształtowanie określonych wartości, postaw i zachowań poprzez naukę szacunku i wzajemnego zrozumienia, i wreszcie zaangażowanie instytucji, organizacji, osób prywatnych- czyli lokalnej społeczności- w życie osób z niepełnosprawnością spełniając ich MARZENIA.

Akcja trwała od 16 czerwca do 11 listopada. W tym czasie osoby odpowiedzialne za organizację przedsięwzięcia, czyli sztab koordynujący poszukiwał potencjalnych darczyńców: instytucji, organizacji i osób prywatnych, które mogłyby spełnić marzenia naszych beneficjentów.

Odbiorcami akcji były osoby z niepełnosprawnością, które samodzielnie,  z pomocą opiekunów lub nauczycieli, wypełnią kartę zgłoszeniową. Wynikiem wszystkich działań było spełnienie marzeń 102 osób.

Na uroczystą galę przybyli beneficjenci wraz z opiekunami i z rąk ks. Piotra Potyrały, wicedyrektora „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej i Burmistrza Biecza, Mirosława Wędrychowicza odebrali prezenty. Swoją obecnością uroczystość uświetnili także Pani Renata Gołębiowska,  Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu,  Pani Anna Ryba, Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu.

Przybyli goście mieli okazję zobaczyć spektakl o tematyce niepodległościowej, pod tytułem „Wolność”, przygotowany przez grupę integracyjna uczniów ZSP w Strzeszynie i posłuchać kolęd w wykonaniu uczennicy szkoły w Strzeszynie, Anny Klesyk. Gali towarzyszył wernisaż prac fotograficznych pana Przemysława Przybyłowicza- amatora fotografa  z Gorlic. Patronat nad wystawą objął Pan Konrad Mierzwa- Radny Rady Miejskiej w Bieczu.

Prowadzącą galę była Pani Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzeszynie, Jadwiga Szara, która wielokrotnie podkreślała, że akcja nie udałaby się, gdyby nie ogromna szczodrość sponsorów i darczyńców,  gdyż ich serca otwarte na potrzeby innych sprawiły, że mogliśmy, w tak piękny sposób, uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wszystkim darczyńcom i sponsorom, którzy bardzo często pragnęli pozostać anonimowi, serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i obdarowanych. Niech w tym okresie przedświątecznym w naszych sercach kiełkuje nadal ta myśl: : „Istnieje wiele sposobów niesienia pomocy ludziom, ale jest tylko jeden sposób na życie: pomagać ludziom.” (H. Z. Niedzielski)