Pomysłodawcą i organizatorem akcji było Szkolne Koło LOP i Samorząd Uczniowski, działające w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie. Akcja trwała od 1.10.2018 r. do 31.10.2018 r., wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. Zbierano żołędzie i kasztany. Dzieci, zachęcane przez wychowawców, gromadziły i przynosiły do szkoły „dary jesieni”, która stanowią pożywienie dla dzikich zwierząt. Akcję poprzedziły edukacyjne spotkania z wychowawcami, nauczycielami przyrody i biologii, poświęcone życiu  leśnych zwierząt i ich ochronie.

Uczniowie, wspomagani przez rodziców, uzbierali w sumie 1080,09 kg żołędzi i kasztanów, które odebrane zostały przez łowczych z Koła Łowieckiego „Grabina” z Biecza. Umieszczone w odpowiednich miejscach, będą w sezonie zimowym przysmakiem m. in. dzików, saren, jeleni i ptaków. Dzięki temu, że są bogate w witaminy i inne substancje odżywcze, pozwolą leśnym zwierzętom łatwiej przetrwać zimę.

W ramach akcji został również przeprowadzony konkurs dla klas na zgromadzenie jak największej ilości kasztanów i żołędzi. Wyniki rywalizacji zawiera poniższa tabela.

Klasa Zebrane żołędzie (suma) Zebrane żołędzie

(w przeliczeniu na ucznia)

Miejsce
I 224,76 kg 20,43 kg II
II 77,36 kg 5,53 kg III
III 38,26 kg 4,26 kg V
IV 553,8 kg 25,17 kg I
V 67,94 kg 3,24 kg VI
VI 67,36 kg 4,49 kg IV
VIII 38,46 kg 2,02 kg VII
nauczyciele 19,2 kg O,96 kg VIII

 

Uczestnikom konkursu wręczy dyplomy Pan Leszek Stanula – Prezes Koła Łowieckiego „Grabiba” – podczas listopadowego spotkania z uczniami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie.

Zapraszamy do udziału w akcji dokarmiania zwierząt leśnych już za rok!

Opiekun Szkolnego Koła LOP – A. Lipa
Opiekun Samorządu Uczniowskiego – B. Abram