„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczycie nas…”- sparafrazowane słowa Seneki, były mottem  Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanych  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszynie.

Zaszczyt organizacji tegorocznych obchodów przypadł szkole w Strzeszynie, a w imieniu Gospodarzy, Pana Mirosława Wędrychowicza, Burmistrza Biecza i Pana Grzegorza Nosala, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieczu, Gości powitała, Pani Jadwiga Szara, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli: opiekunowie duchowni społeczności lokalnej w osobach; ks. Czesława Stanaszka, Dziekana Dekanatu Bieckiego, ks. Janusza Kurasza, Proboszcza parafii pw. Bożego Ciała w Bieczu, ks. Stanisława Pałki, Proboszcza parafii pw. Św. Andrzeja w Rożnowicach oraz ks. Stanisława Mularza, katechety. Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu reprezentował Pan Adam Skwarło, Wizytator. Wśród przybyłych Gości byli: Pani Renata Gołębiowska, Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu, Pani Iwona Czeluśniak, Skarbnik Gminy Biecz, Radni Rady Miejskiej w Bieczu, Panie i Panowie Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół Gminy Biecz oraz Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych, Pan Włodzimierz Makuła, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Bieczu, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołami naszej Gminy: Pani Elżbieta Knapik, Dyrektor Biblioteki Biecz, Pani Anna Ryba, Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu, Pani Agnieszka Kołotyło, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Bieczu, Pani Marta Piotrowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Strzeszyn, Pan Kazimierz Wszołek, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu, Pan Marcin Stępień, Komendant Posterunku w Bieczu, Pan Leszek Stanula, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu i Pani Jadwiga Żurowska, Przewodnicząca Rady Rodziców ZS-P w Strzeszynie. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe szkół Gminy Biecz.

Po powitaniu, głos zabrali: Pan Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Biecza, Pan Grzegorz Nosal, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Adam Skwarło, Wizytator Delegatury Kuratorium w Nowym Sączu oraz Pan Włodzimierz Makuła, Prezes Zarządu ZNP w Bieczu, którzy  złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty serdeczne życzenia z okazji święta i gratulowali nauczycielom sukcesów edukacyjnych.

Świętowanie rozpoczął program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu, na który złożył się barwny, taneczny występ przedszkolaków, znane sentencje i powiedzenia, przedstawione w zabawnej formule oraz życzenia dla nauczycieli wyśpiewane przez chór i solowe występy uczennicy, Ani Klesyk.

Wielką radość przeżyliśmy z nauczycielami, którzy dążąc do zawodowego mistrzostwa, za trud  i osiągnięcia zostali uhonorowani tegorocznymi Nagrodami Burmistrza Biecza. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

 1. Danuta Szara, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach,
 2. Jolanta Guzik, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie,
 3. Aleksander Sendecki, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach,
 4. Michał Górka, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Racławicach,
 5. Edyta Świerzowska, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korczynie,
 6. Ewa Kosiba, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Grudnej Kępskiej,
 7. Grażyna Cetnarowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu,
 8. Barbara Zabawa, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu,
 9. Anna Dykas, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy,
 10. Katarzyna Moździerz, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy,
 11. Wojciech Bajorek, nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy.

Następnie trzy nauczycielki i trzech pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, zostali wyróżnieni Nagrodami Dyrektora Szkoły.

Na zakończenie, przybyłych Gości, czekały już tylko przeżycia natury czysto smakowej- poczęstunek oraz niezwykłe doznania słuchowe za sprawą okolicznościowego koncertu.