Jako  Uczniowski Klub Sportowy „Strzeszyn ” jesteśmy zaangażowani w program Szkolny Klub Sportowy już drugi rok.

Obecnie zajęcia prowadzone są w dwóch grupach:

grupa 1- uczniowie klas III-VI ( 20 uczniów) -koszykówka,

grupa 2- uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych (20 uczniów)- koszykówka.

 

Zajęcia prowadzi mgr Zbigniew Peciak w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej grupy.

Grupa 1-wtorki: 12.05-13.05 i piątki: 13.50-14.50.

Grupa 2- wtorki: 13:50-14.50 i środy:13:50-14:50.

 

IDEA PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych. Druga edycja programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2018 r.

 

CELE

PROGRAMU

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Więcej informacji na temat programu: https://szkolnyklubsportowy.pl/public/