„Dziś dzień wyjątkowy, to dzień pasowania przyszło wielu ważnych gości jest i moja mama’’ -tymi słowami uczennica klasy pierwszej rozpoczęła część artystyczną Pasowania i Ślubowania. Odbyło się ono 13 października 2017r. i było połączone  z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Dyrektor, Jadwiga Szara gorąco przywitała  przybyłych gości: panią Renatę Gołębiowską – dyrektora  Zespołu Obsługi Jednostek, panią Grażynę Kalisz –  radną wsi Strzeszyn , panią Jolantę Augustyn –  przedstawiciela zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Strzeszyn, panią Jadwigę Żurowską przewodniczącą Rady Rodziców, pana Mariana Tumidajewicza – sołtysa wsi Strzeszyn, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz wszystkich  uczniów,  a następnie oddała głos pierwszakom. Przygotowali oni wraz z uczniami klasy siódmej, część artystyczną związaną  z Mikołajem Kopernikiem. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali osobę patrona szkoły, czym  udowodnili, że są gotowi do pasowania. W niezwykle podniosłej atmosferze,  pierwszaki ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom  i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia kładąc ogromny ołówek na ramiona dzieci.  Nie zabrakło również pamiątkowych dyplomów i prezentów. Dalsza część akademii poświęcona była obchodom  Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy VII złożyli nauczycielom  i wychowawcą życzenia, wręczając im na dowód wdzięczności słodkie serduszka. Panie Dyrektor, jak co roku, wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom i pracownikom szkoły. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości rodzice pierwszaków zaprosili gości, nauczycieli i swoje pociechy na poczęstunek.