V POWIATOWY  KONKURS RECYTATORSKI „Pod skrzydłami poezji”
w  ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM w STRZESZYNIE

W dniu 24 października 2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzeszynie,                             z inicjatywy pań bibliotekarek, odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pod skrzydłami poezji” dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Zmagania konkursowe obejmowały następujące kategorie wiekowe: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III SP, uczniowie klas IV-VII SP, gimnazjum i wyżej.

W skład jury weszli: pani Maria Morga – pedagog PPP w Bieczu, pan Paweł Jamro – dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu, pani Renata Gołębiowska – dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek, pan Marian Tumidajewicz,  Sołtys wsi Strzeszyn, ks. Stanisław Mularz- katecheta ZS-P w Strzeszynie oraz gospodarz placówki,  pani Jadwiga Szara – dyrektor ZS-P w Strzeszynie.

 

Jury przyznało następujące nagrody:

W kategorii dzieci przedszkolne:

I miejsce:

Jan Krygowski, Magdalena Szczerba, Fabian Rutana – Gminne Przedszkole w Bieczu

Dawid Stachura- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rożnowicach

 

W kategorii uczniowie klas I-III SP:

I miejsce:

Maciej Waląg- Zespół Szkół nr 3 w Gorlicach

Krzysztof Tajak – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzeszynie

Jakub Karp – Zespół Szkół nr 3 w Gorlicach

Jakub Tabor- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szymbarku

Piotr Walczyk – Zespół Szkół nr 3 w Gorlicach

Tomasz Czeluśniak- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Libuszy

Paweł Niemiec- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Libuszy

 

Kategoria uczniowie klas IV-VII SP:

I miejsce:

Antoni Krygowski- Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu

Patrycja Król – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzeszynie

Beata Hryc- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szymbarku

Alicja Derezińska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu

Michał Mikrut- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rożnowicach

Marceli Mazgaj- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szymbarku

Katarzyna Kosiek- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Binarowej

Damian Dziuban- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rożnowicach

Karolina Kotowicz- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szymbarku

Damian Tajak – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzeszynie

Hubert Biel, Wiktoria Kosińska- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Korczynie

Mateusz Przepióra- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzeszynie

Kinga Niemiec- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Libuszy

Magdalena Pruchniewicz, Paulina Mentel, Aneta Pilch – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu

Paulina Stachura- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowicach

 

Kategoria uczniowie gimnazjum i wyżej:

I miejsce:

Konrad Kędra – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kobylance

Wiktoria Wszołek- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Binarowej

Filip Staud – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kobylance

Patryk Durlak- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szymbarku

Monika Knapik – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kobylance

Michał Halibożek- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kobylance

Adrian Kiełtyka – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kobylance

Aleksandra Iżykiewicz , Urszula Witek – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kobylance

 

Konkurs, po raz kolejny, był niepowtarzalną okazją do zaprezentowania talentów recytatorskich dzieci, które włożyły wiele wysiłku, aby przygotować się jak najlepiej do występu. Emocje, które towarzyszyły młodym artystom i ich opiekunom, najlepiej świadczą  o tym, jak  ważna jest dla nich możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na szerszym forum.

Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom, ich rodzicom i opiekunom, słodki poczęstunek. Spotkanie przy herbatce, to kolejna możliwość integrowania się z rówieśnikami ze szkół i przedszkoli z całego powiatu, zaś dla opiekunów to okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń . W czasie obrad jury członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu  oraz uczniowie klasy VII SP zorganizowali dla gości zabawę przy dźwiękach muzyki. Wszyscy opuścili naszą szkołę zadowoleni, radośni, zapewniając gospodarzy, że pojawią się w maju 2018r. na V Międzygminnym Konkursie Muzycznym „Na skrzydłach muzyki”

Dagmara Dżuła

Dorota Szary

Alicja Dykas