„Dzień Ekologii i Sportu”
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszynie

24 maja 2017 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszynie odbył się VII Turniej Ekologiczno- Sportowy dla uczniów gimnazjów. Turniej pod hasłem „Palący temat- niska emisja!był jednym z działań w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej „ZIEMIO ODDYCHAJ!”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wśród przybyłych gości byli: Magdalena Gorzkowska– kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Gminy Biecz, Renata Gołębiowska– dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek w Bieczu, Bogusława Kmak- Kłapacz– inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Grażyna Kurzawa– prezes Oddziału Ligii Ochrony Przyrody w Gorlicach, Bogusław Pięta– leśniczy leśnictwa Pagorzyna w Nadleśnictwie Kołaczyce, Agnieszka Halerz– dietetyk Centrum Dietetycznego Naturhouse w Gorlicach, Marian Tumidajewicz– sołtys i radny wsi Strzeszyn, Jolanta Tumidajewicz– członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Strzeszyn, Jadwiga Żurowska– przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Strzeszynie.

Rozpoczynając imprezę, dyrektor ZS-P w Strzeszynie Pani Jadwiga Szara skierowała serdeczne słowa podziękowania pod adresem Pana Burmistrza Mirosława Wędrychowicza, za którego sprawą został złożony wniosek do WFOŚ i GW w Krakowie, a nasza szkoła uzyskała środki finansowe na atrakcyjne i wartościowe nagrody dla uczestników ekologiczno-sportowej rywalizacji. Pani Dyrektor gorąco powitała licznie przybyłych nauczycieli i uczniów, reprezentujących wszystkie gimnazja Gminy Biecz. Wyraziła także radość z faktu przyłączenia się szkół do wspólnych, ekologiczno- sportowych zmagań oraz życzyła, w imieniu organizatorów, czyli Szkolnego Koła LOP i UKS Strzeszyn, dobrej zabawy.

W pierwszej części imprezy zgromadzeni wysłuchali prelekcji Pani Agnieszki Halerz, dietetyka Naturhouse w Gorlicach, która wskazała na konieczność stosowania zbilansowanej diety, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz podkreśliła znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju organizmu. Omówiła również wpływ zanieczyszczenia środowiska na jakość wytwarzanej żywności.

Następnie Pani Bogusława Kmak- Kłapacz, jako przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przekazała wszystkim gimnazjom Gminy Biecz pamiątkowe albumy „Piękna Ziemia Gorlicka”

Druga część, obejmująca zmagania konkursowe, odbyła się w sali gimnastycznej, wypełnionej kibicami- uczniami ZSP w Strzeszynie. Sugestywne transparenty i głośne okrzyki zachęcały drużyny do rywalizacji.

Wśród konkurencji, przygotowanych przez organizatorów, znalazły się: „slalom miotłowy”, „eko- krzyżówka”, „eko- hok”, „ekologiczny plakat”, „eko- znaki”. Rywalizacja była zacięta i wyrównana. Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą wiedzą i sprawnością fizyczną oraz zdolnościami plastycznymi i poczuciem humoru.

W tym roku zwyciężyli gospodarze imprezy- uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzeszynie- zajmując I miejsce, na II miejscu uplasowało się Gimnazjum w Rożnowicach, a na III Gimnazjum w Libuszy. Pozostałe szkoły: Gimnazjum nr 2 w Bieczu, Gimnazjum w Binarowej i Gimnazjum nr 1 w Bieczu znalazły się bardzo blisko podium.

W imieniu Burmistrza Biecza, nagrody – wysokiej klasy mikroskopy cyfrowe i kamery mikroskopowe- wręczyła Pani Magdalena Gorzkowska.

Z kolei Pani Grażyna Kurzawa, w imieniu Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gorlicach, złożyła Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzeszynie podziękowanie „za podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę otaczającego nas środowiska przyrodniczego, kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody oraz wdrażania kultury ekologicznej wśród społeczności uczniowskiej”.

Na zakończenie turnieju, Pani Jadwiga Szara- Dyrektor ZSP w Strzeszynie, podziękowała uczestnikom za zgodną rywalizację i zaprosiła do kolejnej zabawy za rok!

Opiekun Szkolnego Koła LOP- Anna Lipa