Home

W dniu 10 czerwca 2019r. uczniowie klasy IV odbyli całodniową wycieczkę do Krynicy Zdrój i Muszyny. Oprócz charakteru integracyjnego, wycieczka miała na celu zapoznanie uczniów z najbliższym krajobrazem oraz z historią zabawek. Na początku uczniowie zwiedzali Muzeum Zabawek, w którym poznali historię powstania wielu przedmiotów, nawet tych, którymi bawią się po dzień dzisiejszy. Pan przewodnik […]

W dniu 29 maja 2019 r., w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, odbył się XIX Gminny Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem Burmistrza Biecza. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2  im. Wacława Potockiego w Bieczu. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było pobudzenie zainteresowań językowych uczniów oraz umacnianie motywacji do […]

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie laureatami etapu okręgowego Ogólnopolskiego Konkursu ,,Mój Las” 22 maja 2019 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, odbyło się uroczyste podsumowanie etapu okręgowego konkursu „Mój Las”- XXXII edycja 2018/2019. Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Warszawie oraz […]

  22 maja 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych „Chemia w środowisku i w żywności oraz jej wpływ na zdrowie człowieka”. Był to ostatni z konkursów organizowanych, w roku szkolnym 2018/2019, przez gorlicki Oddział Ligi Ochrony Przyrody – […]

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie nagrodzono 17 maja 2019 r. laureatów konkursu historycznego „Umarli, abyśmy mogli żyć wolni. Miejsce Lwowa i jego obrońców w walce o niepodległość Polski”. Konkurs przeprowadzony był w trzech etapach: 1) szkolnym – w formie testu; 2) rejonowym – w formie samodzielnej pracy pisemnej; 3) wojewódzkim – w […]

Uczniowie Gminy Biecz z sukcesem w Powiatowym Konkursie Ekologicznym   17 maja 2019 r. uczniowie z Binarowej, Libuszy i Strzeszyna reprezentowali Gminę Biecz w XII Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum „Chemia w środowisku i w żywności oraz jej wpływ na zdrowie człowieka”. Głównym celem konkursu […]

Uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, Tymoteusz Dżuła został laureatem VI Ogólnopolskiego Konkursu  „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny” Patronami honorowymi byli Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty oraz Pan Przemysław Omieczyński, Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie. Organizatorami konkursu byli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie […]

W dniu 9 maja 2019 r. w kinie „Farys” w Bieczu, odbył się VI Międzygminny Konkurs Muzyczny „Na skrzydłach muzyki”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie, wspierany przez Bieckie Centrum Kultury w Bieczu.  Honorowy Patronat nad konkursem objął Pan Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Biecza. Uczestnicy konkursu prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne, a także grę na […]

PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – BILANSU ZA 2018 ROK Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie, sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz […]

W dniu 9 maja 2019 roku grupa uczniów z klas VI, VII i VIII ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie zwiedziła najstarszą na ziemiach polskich kopalnię soli kamiennej w Bochni. Uczestnicy wycieczki zjechali do kopalni windą górniczą, pierwszą część trasy przejechali górniczą kolejką, a następnie pieszo przemierzyli trasę turystyczną z ekspozycją multimedialną, która […]

W dniu 6 maja 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3-ego Maja. Montaż słowno-muzyczny, w wykonaniu uczniów klasy IV, był oddaniem hołdu twórcom konstytucji oraz przypomnieniem faktów historycznych z tym związanych. Jest to wspaniała okazja, by uzmysłowić rolę takich słów jak ojczyzna i patriotyzm oraz przybliżyć fakty […]

W dniach 10 – 11 – 12 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy III PG w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzeszynie pisali egzamin gimnazjalny. Podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, nasi gimnazjaliści mierzyli się z zadaniami sprawdzającymi wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego. Jak sobie poradzili okaże […]