Samorząd Publicznego Gimnazjum

Rada Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Strzeszynie

Przewodniczący: Dominik Strzeszyński
Z-ca przewodniczącego: Paweł Iżykiewicz
Sekretarz: Konrad Rąpała
Skarbnik: Martyna Kaleta

Opiekun: mgr Joanna Najsarek

 

Biuletyn MRM w Bieczu