Dyrekcja

mgr Jadwiga Szara

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzeszynie