Projekty

Z dniem 1 września 2011 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie przystąpił do realizacji Programu Youngster, zainicjowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Stało się to możliwe dzięki przychylności i zrozumieniu organu prowadzącego szkołę, Gminie Biecz, która współfinansuje program. Youngster to program nauki języka angielskiego adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych. Jego głównym […]

W dniu 20 maja 2008 r.SzkołaPodstawowa im. M. Kopernika w Strzeszynie otrzymała nowoczesną pracownię komputerową, po przystąpieniu do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła wzbogaciła się o 9 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz 1 komputer – serwer, do pracy nauczyciela. Radość uczniów była ogromna, gdy zobaczyli w pełni urządzoną […]

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzeszynie objęci są projektem „Lubię swoją szkołę” realizowanym przez Gminę Biecz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2; Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Cele projektu: Głównym celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych gimnazjalistów […]