Projekty

W Strzeszynie Ośrodek Wsparcia-Klub Samopomocy „Dialog”- tętni życiem już od 4 lat To ważne miejsce dla nas – „możemy się tam integrować, uczyć, bawić, odpocząć, poznawać nowe rzeczy i oderwać się od problemów dnia codziennego”–tak uważają Uczestnicy Ośrodka Wsparcia-Klubu Samopomocy „Dialog” w Strzeszynie ,którzy uczęszczają na zajęcia już 4 rok z kolei. Międzypokoleniowy Klub Samopomocy […]

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzeszynie przystępuje do realizacji projektu „English in the world of my work- Angielski w świecie mojej pracy”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fudacja Rozwoju NIDA. Celem Programujest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego […]

Od 1 lutego 2012 r. w klasach I-III szkoły podstawowej realizowany jest projekt „WYGRYWAMY NA STARCIE- dostrzegamy i pomagamy uczniom Gminy Biecz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu w ramach Poddziałania nr 9.1.2 jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic […]

Z dniem 1 września 2011 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie przystąpił do realizacji Programu Youngster, zainicjowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Stało się to możliwe dzięki przychylności i zrozumieniu organu prowadzącego szkołę, Gminie Biecz, która współfinansuje program. Youngster to program nauki języka angielskiego adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych. Jego głównym […]