Nasze sukcesy

23 maja 2018 uczeń klasy VII  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie Tymoteusz Dżuła zdobył tytuł FINALISTY w regionalnej części teoretycznej XIX edycji ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro  pod hasłem: „TAJEMNICE KARBOŃSKICH LASÓW”.  Konkurs obejmował swoim zasięgiem  obszar całej Polski. Organizatorem jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Udział […]

I miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla szkół podstawowych 17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Lipinkach odbył się VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem ,,Historia i działalność Ligi Ochrony Przyrody w aspekcie ochrony środowiska”. Głównym celem konkursu było poznanie organizacji ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem Ligi Ochrony Przyrody w roku jubileuszowym oraz  kształtowanie właściwych […]

Gminny Konkurs Ekologiczny – Sukces uczennic Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie 6 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej  Nr. 1 w Bieczu odbył się VII Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem ,,Historia i działalność Ligi Ochrony Przyrody w aspekcie ochrony środowiska”. Głównymi celami konkursu było: propagowanie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, poznanie działalności organizacji ekologicznych […]

Dnia 26 marca, w Szkole nr 1 w Bieczu już po raz XI odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla Najmłodszych. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z 10 szkół podstawowych  naszej gminy.  Etap gminny, poprzedzony był etapem szkolnym. Wyłoniono w nim dwie uczennice, które uzyskały najwyższą ilość punktów: Annę Klesyk  i Jessicę Majcher. W […]