Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego
i szkolny zestaw programów nauczania 
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszynie
rok szkolny 2019/2020

 

 

Art. 22a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  oświaty  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),

 

 

 

Wychowanie przedszkolne

 

   
L.p. Nazwa programu  Autor                         

 

 

Nr

dopuszczenia

 
1.

 

      Rok szkolny 

        2018/2019

Program wychowania przedszkolnego dla

3 i 4 latków „Nasze przedszkole”

M. Kwaśniewska

W. Żaba- Żabińska

P.1/06/2018

 

2. Program wychowania przedszkolnego dla

5 i 6 latków „Nasze przedszkole”

M. Kwaśniewska

W. Żaba- Żabińska

P.2/06/2018

 

3.
Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu M. Appel

J. Zarańska

E. Piotrowska

P.3/06/2018

 

 

 

 

I Etap edukacyjny- edukacja wczesnoszkolna

 

 
L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu  Autor                          Nr dopuszczenia
1. Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania- uczenia się dla I etapu kształcenia  edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” T. Janicka- Panek EW.1/06/2018

 

2. Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach I –III szkoły podstawowej S. Rapacka

K. Wójcik

 

EW.2/06/2018

 

 

 

II Etap edukacyjny

 

 
L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu  Autor                          Nr

dopuszczenia

1. Język polski

 

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Nowe słowa na start!” M. Derlukiewicz SP.1/06/2018

 

2. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII  szkoły podstawowej J. Stefańska

 

SP.2/06/2018

 

3. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II. 2) w szkole podstawowej (klasy 7-8) D. Wieruszewska

I. Nowicka

 

SP.3/06/2018

 

 

4. Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” M. Gromek

G. Kilbach

 

SP.4/06/2018

 

5. Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła” J. Lukas

K. Onak

N. Mrozkowiak

SP.5/06/2018

 

6. Historia Program nauczania  historii w klasach IV- VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” Tomasz  Maćkowski SP.6/06/2018

 

7. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wiedzy o społeczeństwie „Dziś i jutro” w szkolne podstawowej B. Furman SP.7/06/2018

 

8. Przyroda Program nauczania przyrody w klasach 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” J. Golonko

 

SP.8/06/2018

 

9. Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta nowa” E. Tuz

B. Dziedzic

SP.9/06/2018

 

10. Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” A. Zdziennicka

 

SP.10/06/2018

 

11. Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej T. Kulawik

M. Litwin

SP.11/06/2018

 

12. Fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „To jest fizyka” M. Braun

W. Śliwa

SP.12/06/2018

 

13. Matematyka Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

SP.13/06/2018

 

 

14. Informatyka

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to” M. Kęska

G. Koba

SP.14/06/2018

 

15. Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa” L. Łabecki

M. Łabecka

SP.15/06/2018

 

16. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej „Ruch- zdrowie dla każdego” S. Żołyński SP.16/06/2018

 

17. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpieczniej” J. Słoma SP.17/06/2018

 

18. Wychowanie do życia w rodzinie a)Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”  

 

T. Król

SP.18a)/06/2018

 

 

 

b)Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V  szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” SP.18b)/06/2018
c)Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” SP.18c)/06/2018
d)Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” SP.18g)/06/2018
19. Doradztwo zawodowe a)Program doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej D. Dżuła SP.19a)/06/2018
b)Program doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej SP.19b)/06/2018
 

Klasa III gimnazjum

 

 
L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu Autor
1. Zajęcia artystyczne

 

Zajęcia artystyczne z muzyki w gimnazjum „Kraina muzyki” K. Szurek

 

G.1/06/2018

 

 

Utworzono na podstawie decyzji dyrektora o dopuszczeniu do użytku w przedszkolu i szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. Protokół nr XV Zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie odbytego dnia             15 czerwca  2018 r.