Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszynie na lata 2014-2017

 

Art. 22a ust.2b uchwały z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

 

Wychowanie przedszkolne

 

L.p. Nazwa programu  Autor                          Nr dopuszczenia
1.

 

Program wychowania przedszkolnego dla

3 i 4 latków „Zanim będę uczniem”

E. Tokarska,

J. Kopała

P.1/08/2014

 

2. Program wychowania przedszkolnego dla

5 i 6 latków „Zanim będę uczniem

E. Tokarska,

J. Kopała

P.2/08/2014
3. Program nauczania religii przedszkolu

„W radości dzieci Bożych”

ks. Tadeusz Śmiech AZ-0-04/3

 

Program nauczania języka angielskiego. Wychowanie przedszkolne Pearson Central Europe M. Bogucka,

D. Łoś

P.3/08/2014

 

 

I Etap edukacyjny- edukacja wczesnoszkolna

 

L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu  Autor                          Nr dopuszczenia
1. Edukacja wczesnoszkolna Program nauczania dla I etapu kształcenia „Doświadczenie świata”. W załączeniu program adaptacyjny „Już jestem uczniem” M. Krędra. Program proponowany przez MEN EW.1/08/2014
2. Język angielski Program nauczania języka angielskiego do klas I –III szkoły podstawowej A. Wieczorek,

E. Skiba

 

EW.2/08/2014
3. Religia Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej

„W rodzinie dzieci Bożych”

Ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

AZ-1-01/12

 

 

II Etap edukacyjny

 

L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu  Autor                          Nr dopuszczenia
1. Język polski

 

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Słowa z uśmiechem” E. Horwath,

A. Żegleń

SP.1/08/2014

 

 

2. Historia i

społeczeństwo

Program nauczania  historii i społeczeństwa w klasach IV- VI szkoły podstawowej W. Surdyk-Fertsch, B. Szeweluk-Wydra,

G. Wojciechowski

SP.2/08/2014

 

 

 

3. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV  – VI szkoły podstawowej E. Lewandowska,

B. Marciszewska

SP.3/08/2014
4. Matematyka Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

„ Matematyka 2001”

M. Dąbrowski,       P. Piskorski,         W. Zawadowski SP.4/08/2014
5. Przyroda Program nauczania przyrody

w klasach 4-6 szkoły podstawowej

„Na tropach przyrody”

B. Dziedzic SP.5/08/2014
6. Muzyka Program nauczania w klasach

IV-VI szkoły podstawowej „Odkrywamy na nowo”

M. Rykowska SP.6/08/2014
7. Plastyka Program nauczania  dla szkoły podstawowej klasy IV- VI „Ciekawi świata” A. Przybyszewska- Pietrasiak SP.7/08/2014
8. Zajęcia techniczne Program nauczania zajęć technicznych  w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Technika na co dzień” E. Bubak,               E. Królicka SP.8/08/2014
9. Wychowanie fizyczne Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej A. Romanowska

 

SP.9/08/2014
10. Zajęcia komputerowe

 

„Informatyka Europejczyka”  Program nauczania informatyki w  klasach IV-VI szkoły podstawowej D. Kiałka,

K. Kiałka

SP.10/08/2014
11. Religia Program nauczania religii dla klas IV-VI  „Odkrywamy Tajemnice Bożego świata” Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

AZ-2-02/12

 

 

12. Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klasy V- VI szkoły podstawowej „Wychowanie do życia w rodzinie” T. Król,

K. Maśnik,

G. Węglarczyk

SP.11/08/2014

 

 

 

III Etap edukacyjny

 

L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu Autor Nr dopuszczenia
1. Język polski

 

Program nauczania języka polskiego w gimnazjum „Świat w słowach i obrazach” W. Babiński

 

G.1/08/2014
2. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum. III etap edukacyjny E. Lewandowska, B. Maciszewska, B. Czarnecka –Cicha G.2/08/2014
3. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego dla klas I- III gimnazjum. Kurs kontynuacyjny S. Rapacka G.3/08/2014
4. Muzyka Program nauczania muzyki dla klas I – III gimnazjum  K. Serwańska

 

G.4/08/2014

 

5. Plastyka Program nauczania plastyki dla klas I – III gimnazjum L. Wyszkowska

 

G.5/08/2014

 

 

 

6. Historia „Śladami przeszłości” Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum. T. Kowalewska, T. Maćkowski

 

G.6/08/2014

 

 

7. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I- III gimnazjum ”Dziś i jutro” T. Kowalewska G.7/08/2014
8. Geografia Program nauczania geografii dla gimnazjum-„ Planeta Nowa”

 

E. Marii Tus,

D. Szczypiński

G.8/08/2014
9. Biologia Program nauczania biologii

w gimnazjum „Świat biologii”

 

M. Liśkiewicz G.9/08/2014
10. Chemia Program nauczania chemii

w gimnazjum „Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik, M. Litwin.

 

G.10/08/2014
11. Fizyka Program nauczania fizyki w gimnazjum A. Kaczorowska G.11/08/2014
12. Matematyka Program nauczania matematyki

w gimnazjum „Matematyka 2001”

A. Dubiecka,

P. Piskorski,

W. Zawadowski

G.12/08/2014
13. Informatyka Informatyka. Program nauczania dla gimnazjum. M. Kołodziej G.13/08/2014

 

14. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum M. Śmiglewska

 

G.14/08/2014
15. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum J. Słomy,

G. Zając- autor rozdziału „Pierwsza pomoc i resuscytacja”

G.15/08/2014
16. Zajęcia artystyczne Program zajęć artystycznych „Szkolna pracownia artystyczna” B. Mikulik G.16/08/2014
17. Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne U. Białka G.17/08/2014
18. Religia Program nauczania religii dla gimnazjum „Pójść za Jezusem Chrystusem” Komisja Wychowania Katolickiego AZ-3-01/10
19. Wychowanie do życia

w rodzinie

Program nauczania dla klas I-III gimnazjum „Wędrując ku dorosłości” T. Król G.18/08/2014

 

Utworzony na podstawie decyzji dyrektora o dopuszczeniu do użytku w przedszkolu i szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania. (Protokół nr I zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzeszynie odbytego dnia 25 sierpnia 2014 r.)
pobierz