Programy

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 8/2023

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie

z dnia 16 czerwca 2023 r.

 

 

 

Zestaw programów

wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszynie

rok szkolny 2023/2024

 

Art. 22a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)

 

Wychowanie przedszkolne

 

L.p. Nazwa programu  Autor                         

 

 

Nr

dopuszczenia

1.

 

Rok szkolny

2023/2024

Program wychowania przedszkolnego dla

3 i 4 latków „Nasze przedszkole”

W. Żaba- Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

P.1/06/2023

 

2. Program wychowania przedszkolnego dla

5 i 6 latków „Nasze przedszkole”

W. Żaba- Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

P.2/06/2023

 

3.
Program nauczania języka angielskiego
w przedszkolu
M. Appel

J. Zarańska

E. Piotrowska

P.3/06/2023

 

 

 

 

 

I Etap edukacyjny- edukacja wczesnoszkolna

 

L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu  Autor                          Nr dopuszczenia
1. Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę A. Budniak,
M. Kisiel
M. Mnich
EW.1/06/2022

 

2. Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach I –III szkoły podstawowej A.Wieczorek

E. Skiba

 

EW.2/06/2023

 

3. Wychowanie fizyczne Wielka przygoda – wychowanie fizyczne
w klasach I – III
Nowa Era EW.3/06/2023

 

 

 

 

 

II Etap edukacyjny

 

L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu  Autor                          Nr

dopuszczenia

1. Język polski

 

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Słowa
z uśmiechem”
E. Horwath

A. Żegleń

SP.1a)/06/2023

 

2. Język polski

 

Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej „Nowe słowa na start” M. Derlukiewicz SP.1b)/06/2023

 

3. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII  szkoły podstawowej J. Stefańska

 

SP.2/06/2023

 

4. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II. 2) w szkole podstawowej (klasy 7-8) D. Wieruszewska

I. Nowicka

 

SP.3/06/2023

 

 

5. Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” M. Gromek

G. Kilbach

 

SP.4/06/2023

 

6. Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła” J. Lukas

K. Onak

N. Mrozkowiak

SP.5/06/2023

 

7. Historia Program nauczania  historii
w klasach IV- VIII szkoły podstawowej „Wczoraj
i dziś”
T. Maćkowski SP.6/06/2023

 

8. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wiedzy o społeczeństwie „Dziś i jutro” w szkolne podstawowej B. Furman SP.7/06/2023

 

9. Przyroda Program nauczania przyrody w klasach 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” J. Golanko

 

SP.8/06/2023

 

10. Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta nowa” E. Tuz

B. Dziedzic

SP.9/06/2023

 

11. Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” A. Zdziennicka

 

SP.10/06/2023

 

12. Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia nowej ery” T. Kulawik

J. Kulawik

M. Litwin

SP.11/06/2023

 

13. Fizyka Program nauczania fizyki
w szkole podstawowej „To jest fizyka”
M. Braun

W. Śliwa

SP.12/06/2023

 

14. Matematyka Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

SP.13/06/2023

 

 

15. Informatyka

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to” M. Kęska

G. Koba

SP.14/06/2023

 

16. Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?” L. Łabecki

M. Łabecka

SP.15/06/2023

 

 

 

17. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej „Ruch- zdrowie dla każdego” S. Żołyński SP.16a)/06/2023

 

18. Wychowanie fizyczne „Magia Ruchu” – program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej klas IV – VIII U. Białek

J. Volfart – Piech

SP.16a)/06/2023

 

19. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpieczniej” J. Słoma SP.17/06/2023

 

20. Wychowanie do życia
w rodzinie
a) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”  

 

T. Król

SP.18a)/06/2023

 

 

 

b) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V  szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” SP.18b)/06/2023
c) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy VI  szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”

 

SP.18c)/06/2023
d) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” SP.18d)/06/2023
e) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” SP.18e)/06/2023
21. Doradztwo zawodowe a)Program doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej D. Dżuła SP.19a)/06/2023
b)Program doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej SP.19b)/06/2023

 

 

 

Legenda:

  1. – przedszkole
  2. – edukacja wczesnoszkolna
  3. – szkoła podstawowa

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 13/2022

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie

z dnia 15 czerwca 2022 r.

 

 

 

Zestaw programów

wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzeszynie

rok szkolny 2022/2023

 

Art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz.583 i 1116)

 

Wychowanie przedszkolne

 

L.p. Nazwa programu  Autor                         

 

 

Nr

dopuszczenia

1.

 

      Rok szkolny 

2022/2023

Program wychowania przedszkolnego dla

3 i 4 latków „Nasze przedszkole”

W. Żaba- Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

P.1/06/2022

 

2. Program wychowania przedszkolnego dla

5 i 6 latków „Nasze przedszkole”

W. Żaba- Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

P.2/06/2022

 

3.
Program nauczania języka angielskiego
w przedszkolu
M. Appel

J. Zarańska

E. Piotrowska

P.3/06/2022

 

 

 

 

 

I Etap edukacyjny- edukacja wczesnoszkolna

 

L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu  Autor                          Nr dopuszczenia
1. Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 „Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę A. Budniak,
M. Kisiel
M. Mnich
EW.1/06/2022

 

2. Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach I –III szkoły podstawowej S. Rapacka

K. Wójcik

 

EW.2/06/2022

 

3. Wychowanie fizyczne Wielka przygoda – wychowanie fizyczne
w klasach I – III
Nowa Era EW.3/06/2022

 

 

 

 

 

 

II Etap edukacyjny

 

L.p. Przedmiot

 

Nazwa programu  Autor                          Nr

dopuszczenia

1. Język polski

 

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Słowa
z uśmiechem”
E. Horwath

A. Żegleń

SP.1a)/06/2022

 

2. Język polski

 

Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej „Nowe słowa na start” M. Derlukiewicz SP.1b)/06/2022

 

3. Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII  szkoły podstawowej J. Stefańska

 

SP.2/06/2022

 

4. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II. 2) w szkole podstawowej (klasy 7-8) D. Wieruszewska

I. Nowicka

 

SP.3/06/2022

 

 

5. Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” M. Gromek

G. Kilbach

 

SP.4/06/2022

 

6. Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła” J. Lukas

K. Onak

N. Mrozkowiak

SP.5/06/2022

 

7. Historia Program nauczania  historii
w klasach IV- VIII szkoły podstawowej „Wczoraj
i dziś”
T. Maćkowski SP.6/06/2022

 

8. Wiedza o społeczeństwie Program nauczania wiedzy o społeczeństwie „Dziś i jutro” w szkolne podstawowej B. Furman SP.7/06/2022

 

9. Przyroda Program nauczania przyrody w klasach 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” J. Golanko

 

SP.8/06/2022

 

10. Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta nowa” E. Tuz

B. Dziedzic

SP.9/06/2022

 

11. Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” A. Zdziennicka

 

SP.10/06/2022

 

12. Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia nowej ery” T. Kulawik

J. Kulawik

M. Litwin

SP.11/06/2022

 

13. Fizyka Program nauczania fizyki
w szkole podstawowej „To jest fizyka”
M. Braun

W. Śliwa

SP.12/06/2022

 

14. Matematyka Program nauczania matematyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

SP.13/06/2022

 

 

15. Informatyka

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to” M. Kęska

G. Koba

SP.14/06/2022

 

16. Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?” L. Łabecki

M. Łabecka

SP.15/06/2022

 

 

 

17. Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej „Ruch- zdrowie dla każdego” S. Żołyński SP.16/06/2022

 

18. Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpieczniej” J. Słoma SP.17/06/2022

 

19. Wychowanie do życia
w rodzinie
a) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”  

 

T. Król

SP.18a)/06/2022

 

 

 

b) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V  szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” SP.18b)/06/2022
c) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy VI  szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”

 

SP.18c)/06/2022
d) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” SP.18d)/06/2022
e) Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości” SP.18e)/06/2022
20. Doradztwo zawodowe a)Program doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej D. Dżuła SP.19a)/06/2022
b)Program doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej SP.19b)/06/2022