Podręczniki

 

Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

obowiązujący w poszczególnych klasach

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Typ szkoły Zajęcia edukacyjne  

Tytuł i autor

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia
Szkoła podstawowa Edukacja wczesnoszkolna  

Klasa I

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa1

Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 1, 2. Edukacja matematyczna. Część 1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

Nowa Era

Spółka z o. o

 

 

790/1/2017

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa1

Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza. Części 3, 4. Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

Nowa Era

Spółka z o. o

 

 

790/2/2017

Elementarz odkrywców. Ćwiczenia dla klasy 1 Nowa Era

Spółka z o. o

 

Klasa II Nasza Szkoła. Klasa 2. Podręcznik do szkoły podstawowej.

Maria Lorek, Monika Zatorska

Nasza Szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2.

Agata Ludwa

Podręcznik wydany przez MEN

 

Na podstawie art. 22c ustawy o systemie oświaty podręczniki opracowane na zlecenie MEN są dopuszczane do użytku szkolnego z mocy prawa. Podręczniki te nie mają numeru dopuszczenia.
Nasze ćwiczenia dla klasy 2 Nowa Era

Spółka z o. o

 

Klasa III Nasza Szkoła. Klasa 3. Podręcznik do szkoły podstawowej edukacja zintegrowana

Maria Lorek, Monika Zatorska

Nasza Szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3.

Agata Ludwa

Podręcznik wydany przez MEN

 

Na podstawie art. 22c ustawy o systemie oświaty podręczniki opracowane na zlecenie MEN są dopuszczane do użytku szkolnego z mocy prawa. Podręczniki te nie mają numeru dopuszczenia.
Nasze ćwiczenia dla klasy 3 Nowa Era

Spółka z o. o

 

 

 

Język angielski New BINGO! 1 Plus Reforma 2017.

Klasa I

A. Wieczorek

Ćwiczenia

Wyd. Szk. PWN

Sp. z o. o.

784/1/2017
New Bingo! 2 PLUS. Klasa II

A. Wieczorek

Ćwiczenia

Wyd. Szk. PWN

Sp. z o. o.

734/2/2015
New Bingo!3 PLUS. Klasa III

A. Wieczorek

Ćwiczenia

Wyd. Szk. PWN

Sp. z o. o.

734/3/2015

 

 

English Class A1. Klasa IV

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Ćwiczenia

Pearson Central Europe Sp. z o.o. 840/1/2017
 Today2. Podręcznik wieloletni. Klasa V

David Todd, Tamzin Thompson, Brian Abbs, Ingrid Freebairn

Ćwiczenia

Pearson Central Europe Sp. z o.o. 669/2/2013/

2014

 

Today3. Podręcznik wieloletni. Klasa VI

David Todd, Tamzin Thompson, Brian Abbs, Ingrid Freebairn

Ćwiczenia

Pearson Central Europe Sp. z o.o. 669/3/2015

 

 

 

English Class A2+ Klasa VII

Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

Ćwiczenia

Pearson Central Europe Sp. z o.o. 840/4/2017

 

 

Język niemiecki Kompass Team 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

Ćwiczenia

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. sp.k. 812/1/2017
Język polski NOWE Słowa na start! 4                 Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej                     Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz      Ćwiczenia  

Nowa Era Spółka z o.o.

 

907/1/2017

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń

Ewa Horwath, Anita Żegleń

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

551/2/2013/2015

 

 

551/3,4/2013/2016

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń

Ewa Horwath, Anita Żegleń

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 551/5/2014/

2016

 

551/6,7/2014/

2016

 

 

 

NOWE Słowa na start! 7 Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Ćwiczenia

Nowa Era Spółka z o.o. 907/4/2017
Historia

 

 

 

 

 

Wczoraj i dziś. Klasa 4                     Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej                            Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski      Ćwiczenia Nowa Era Spółka z o.o. 877/1/2017

 

 

 

 

 

Wczoraj i dziś. Klasa 7 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era Spółka z o.o. 877/4/2017

 

Historia i społeczeństwo

 

 

 

 

 

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

443/2/2013/2015

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era Spółka z o.o.

 

443/3/2014/

2015

Geografia

 

 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Nowa Era Spółka z o.o. 906/3/2017

 

 

Biologia

 

 

 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Ćwiczenia

Nowa Era Spółka z o.o. 844/4/2017

 

 

 

Chemia

 

 

 

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Ćwiczenia

Nowa Era Spółka z o.o. 785/1/2017

 

 

 

Fizyka

 

 

To jest fizyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 7

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o. 818/1/2017
Matematyka Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1 i 2

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Ćwiczenia 1 i 2

Nowa Era Spółka z o.o. 875/1/2017
Matematyka 2001. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 5. Ćwiczenia cz. I i II

J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Pfeiffer

 

WS i P

Sp. z o.o.

 

303/2/2010/2015

Matematyka 2001. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 6. Ćwiczenia cz. I i II

J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Pfeiffer

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 303/3/2014/

z 1/2016

 

 

Matematyka z kluczem. Klasa 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

Ćwiczenia

Nowa Era Spółka z o.o. 875/4/2017
Przyroda Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Ćwiczenia

Nowa Era Spółka z o.o. 863/2017
Na tropach przyrody.

Podręcznik dla klasy 5. Ćwiczenia 5

M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowsk

Nowa Era Spółka z o.o. 554/2/2013/2015

 

 

Na tropach przyrody.

Podręcznik dla klasy 6. Ćwiczenia 6

M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowsk

Nowa Era Spółka z o.o. 554/3/2014/2015
Technika Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o. 295/1/2017

 

Klasa VII?

Zajęcia techniczne Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o. 295/2/2010/2015

 

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o.

 

295/3/2010/

2016

Informatyka Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o. 847/1/2017

 

 

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era Spółka z o.o. 847/4/2017

 

Zajęcia komputerowe Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

729/2/2016

 

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o. 729/3/2017
Muzyka Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o. 852/1/2017

 

 

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Spółka z o.o.

589/2/2013/2015
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Spółka z o.o.

589/3/2014/2

015

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Spółka z o.o.

852/4/2017
Plastyka Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o. 903/1/2017
Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o.  

326/2/2011/2015

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era Spółka z o.o. 326/3/2011/

2015

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era Spółka z o.o. 903/4/2017

 

 

 

 

Typ szkoły

Zajęcia edukacyjne  

Tytuł i autor

 

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia
Klasy gimnazjalne Język polski „Świat w słowach i obrazach”. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum. Klasa 2.

W. Bobiński

 

WSiP S.A

 

26/2/2016/z1

„Gramatyka i stylistyka”. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum.  Klasa 2

Z. Czarniecka-Radzik

 

WSiP S.A

 

164/2/2016/z1

Świat w słowach i obrazach.

Podręcznik do Gimnazjum. Klasa 3.

W. Bobiński

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 26/3/2016/z1
Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum.  Klasa 3

Z. Czarniecka- Radzik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 164/3/2016/z1
Historia „Śladami przeszłości”. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum

pod red. St. Roszaka

 

Nowa Era

 

60/2/2010

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum

St. Roszaka, A. Łasukiewicz

Nowa Era Spółka z o.o. 60/3/2011
Wiedza o społeczeństwie Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Część 2

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o 77/2/2010/

2015

Plastyka Plastyka. Kraina sztuki. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

Beata Marcinkowska, Lidia Frydzińska-Świątczak

Nowa Era Spółka z o.o. 154/2009/2015

 

Muzyka Muzyka. Gra muzyka! Podręcznik do muzyki dla gimnazjum

Jan Oleszkowicz

Nowa Era Spółka z o.o.

 

20/2009/2015
Język niemiecki Kompass 2 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak

Ćwiczenia

 

Wyd. Szkolne PWN

 

622/2/2012/

2015

Kompass 3 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak

Ćwiczenia 3a

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. 622/3/2013/

2016

Matematyka Matematyka 2001. Gimnazjum”. Podręcznik dla klasy 2 Praca zbiorowa

Ćwiczenia 1 i 2

 

WSiP S.A

 

39/2/2015/z1

Matematyka 2001. Gimnazjum”. Podręcznik dla klasy 3

Praca zbiorowa

Ćwiczenia 1 i 2

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 39/3/2016/z1
Fizyka To jest fizyka. Podręcznik do gimnazjum. Część 2

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Ćwiczenia 2

Nowa Era 73/2/2009/

2015

To jest fizyka. Podręcznik do gimnazjum. Część 3 i 4

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Ćwiczenia 3 i 4

Nowa Era Spółka z o.o. 73/3/2010/

2015

73/4/2011/

2016

Biologia Świat biologii 2. Podręcznik dla gimnazjum. Ćwiczenia 2

M. Kłyś, J. Stawarz

 

Nowa Era

 

92/2/2010/

2015

Świat biologii 3. Podręcznik dla gimnazjum. Ćwiczenia 3

M. Kłyś, J. Stawarz

Nowa Era Spółka z o.o. 92/3/2011/

2016

 

Chemia Chemia Nowej Ery. Część 2. Podręcznik dla gimnazjum. Ćwiczenia część 2

J. Kulawik, M. Litwin

 

Nowa Era

 

 

49/2/2009/

2015

Chemia Nowej Ery. Część 3. Podręcznik dla gimnazjum. Ćwiczenia część 3

J. Kulawik, M. Litwin

Nowa Era Spółka z o.o. 49/3/2010/

2015

Geografia Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum. Część 2

D. Szczypiński, M. Wójtowicz

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

7/2/2009/2015

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum. Część 3

Mariusz Szubert

Nowa Era Spółka z o.o. 7/3/2010/2016

 

Informatyka

 

Informatyka dla Ciebie. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum

Piotr J. Durka

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

181/2009

 

Język angielski Next Move 2. Podręcznik wieloletni.

Jayne Wildman, Carolyn Barraclough Ćwiczenia

Pearson

Central Europe

Sp. Z oo

624/2/2012/

2014

Next Move 3. Podręcznik wieloletni.

Jayne Wildman, Carolyn Barraclough Ćwiczenia

Pearson

Central Europe

Sp. Z oo

624/3/2013/

2015

Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum

Jarosław Słoma, Grzegorz Zając

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

17/2009/2015

 

 

Materiały edukacyjne

 

klasy szkoły podstawowej  

 

 

Matematyka

 

Zbiór zadań do klasy IV szkoły podstawowej

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

Zbiór zadań do klasy VII szkoły podstawowej

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

klasy gimnazjalne

 

 

Geografia

 

Atlas geograficzny dla gimnazjum

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

Biologia

 

Biologia materiały edukacyjne

Nowa Era

Spółka z o.o.