Plan lekcji

Plan lekcji – klasa Ia
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
2. 8.30-9.15 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
3. 9.25-10.10 edu. wczesnoszk edu. inf. edu. wczesnoszk edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
4. 10.15-11.00 w-f   j. angielski religia w-f SKS/logop.
5. 11.20-12.05 religia w-f logop. j. angielski
6. 12.10-12.55

 

 

Plan lekcji – klasa IIa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 edu. wczesnoszk. j. angielski wych. fizyczne wych. fizyczne  edu. wczesnoszk.
2. 8.30-9.15 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
3. 9.25-10.10 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
4. 10.15-11.00 religia edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. szachy edu. inf.
5. 11.20-12.05 wych. fizyczne religia  zaj. wyr. j. angielski
6. 12.10-12.55 logopedia SKS

 

 

Plan lekcji – klasa IIIa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 j. angielski zaj. komp. wych. fizyczne wych. fizyczne edu. wczesnoszk.
2. 8.30-9.15 edu. wczesnoszk. religia edu. wczesnoszk.  edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
3. 9.25-10.10 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
4. 10.15-11.00  edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. j. angielski
5. 11.20-12.05 wych. fizyczne  edu. wczesnoszk. religia
6. 12.10-12.55 SKS  logopedia

 

 

Plan lekcji – klasa IVa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 wdż muzyka j. polski   plastyka j. polski
2. 8.30-9.15 matematyka  j. angielski j. angielski matematyka  j. angielski
3. 9.25-10.10 wych. fizyczne j. polski matematyka j. polski przyroda
4. 10.15-11.00 j. polski historia wych. fizyczne  religia wych. fizyczne
5. 11.20-12.05 przyroda religia technika wych. fizyczne matematyka
6. 12.10-12.55  historia zaj. wyr. informatyka gr.I  zaj. z wychowawcą  informatyka gr.II

 

 

Plan lekcji – klasa Va
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 matematyka j. polski j. angielski matematyka wdż
2. 8.30-9.15 j. polski matematyka religia informatyka j. polski
3. 9.25-10.10 j. polski wych. fizyczne zaj. z wych. technika matematyka
4. 10.15-11.00 j. angielski wych. fizyczne geografia j. polski historia
5. 11.20-12.05  historia j. angielski wych. fizyczne muzyka biologia
6. 12.10-12.55 religia plastyka wych. fizyczne
7. 13.00-13.45 SKS

 

 

Plan lekcji – klasa VIa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 j. polski  j. polski j. polski przyroda  j. polski
2. 8.30-9.15 j. polski matematyka j. polski wych. fizyczne matematyka
3. 9.25-10.10 historia religia j. angielski   religia matematyka
4. 10.15-11.00  przyroda wych. fizyczne zaj. techn. matematyka przyroda
5. 11.20-12.05  j. angielski wych. fizyczne plastyka przyroda  wych. fizyczne
6. 12.10-12.55 matematyka j. angielski R   muzyka zaj. z wych.
7. 13.00-13.45  mat. wyr.  zaj. komp.

 

 

Plan lekcji – klasa VIIa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 matematyka WDŻ j. polski j. polski biologia
2. 8.30-9.15  j. polski chemia j. polski matematyka matematyka
3. 9.25-10.10 j. angielski  wych. fizyczne  matematyka wych. fizyczne chemia
4. 10.15-11.00 fizyka biologia fizyka  j. niemiecki j. polski
5. 11.20-12.05 zaj. z wych. j. niemiecki geografia  historia geografia
6. 12.10-12.55 historia religia j. angielski religia j. angielski
7. 13.00-13.45  informatyka plastyka dor. zaw. muzyka wych. fizyczne
8. 13.55-14.20

 

 

Plan lekcji – klasa VIIIa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 historia matematyka chemia fizyka matematyka
2. 8.30-9.15 WOS j. niemiecki j. polski religia chemia
3. 9.25-10.10 fizyka j. angielski j. polski historia j. polski
4. 10.15-11.00 matematyka religia j. niemiecki informatyka  geografia
5. 11.20-12.05 EDB j. polski j. angielski  matematyka  WOS
6. 12.10-12.55 j. angielski biologia wych. fizyczne j. polski wych. fizyczne
7. 13.00-13.45 wych. fizyczne R wych. fizyczne  zaj. z wych.
8. 13.55-14.20  mat. wyr.   dor. zaw.  R

 

 

Plan lekcji – klasa IIIag
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 fizyka zaj. techniczne biologia geografia historia
2. 8.30-9.15 biologia j. polski   historia j. niemiecki  chemia
3. 9.25-10.10 j. polski chemia  j. polski  informat. wych. fizyczne
4. 10.15-11.00 j. angielski matematyka matemtyka j. polski j. angielski
5. 11.20-12.05 j. niemiecki matematyka zaj. artystyczne  matematyka fizyka
6. 12.10-12.55 matematyka g. z wychowawcą geografia religia
7. 13.00-13.45 wych. fizyczne religia WOS wych. fizyczne
8. 13.55-14.20 wych. fizyczne
9. 14.25-15.10