Plan lekcji

Plan lekcji – klasa Ia
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25  w-f edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. logopedia
2. 8.30-9.15 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
3. 9.25-10.10 edu. wczesnoszk edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
4. 10.15-11.00 edu. wczesnoszk w-f religia w-f edu. wczesnoszk.
5. 11.20-12.05 religia  j. angielski j. angielski R
6. 12.10-12.55 R  SKS

pobierz

 

Plan lekcji – klasa IIa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25  wych. fizyczne edu. wczesnoszk. logopedia edu. wczesnoszk. SKS
2. 8.30-9.15 j. angielski edu. wczesnoszk. religia edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
3. 9.25-10.10 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
4. 10.15-11.00 edu. wczesnoszk. wych. fizyczne edu. wczesnoszk. wych. fizyczne j. angilski
5. 11.20-12.05 edu. wczesnoszk. logopedia edu. wczesnoszk. zajęcia komp.
6. 12.10-12.55 religia edu. wczesnoszk.

pobierz

 

Plan lekcji – klasa IIIa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. j. angielski edu. wczesnoszk.
2. 8.30-9.15 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. religia edu. wczesnoszk.
3. 9.25-10.10 edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk.
4. 10.15-11.00 wych. fizyczne j. angielski edu. wczesnoszk. edu. wczesnoszk. wych. fizyczne
5. 11.20-12.05 logopedia religia wych. fizyczne edu. wczesnoszk. SKS
6. 12.10-12.55

pobierz

 

Plan lekcji – klasa IVa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 j. angielski wdż wych. fizyczne  matematyka wych. fizyczne
2. 8.30-9.15 matematyka informatyka wych. fizyczne j. polski j. polski
3. 9.25-10.10 religia j. polski matematyka  j. polski matematyka
4. 10.15-11.00 j. polski plastyka historia  przyroda technika
5. 11.20-12.05 muzyka przyroda religia wych. fizyczne
6. 12.10-12.55  historia  j. angielski j. angielski  g. z wychowawcą

pobierz

 

Plan lekcji – klasa Va
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 wdż j. polski j. polski j. polski matematyka
2. 8.30-9.15 wych. fizyczne matematyka j. polski przyroda j. polski
3. 9.25-10.10 matematyka j. angielski religia matematyka wych. fizyczne
4. 10.15-11.00 religia przyroda przyroda zaj. komp. plastyka
5. 11.20-12.05  j. angielski muzyka historia wych. fizyczne historia
6. 12.10-12.55 technika R R wych. fizyczne j. angielski
7. 13.00-13.45 g. z wychowawcą

pobierz

 

Plan lekcji – klasa VIa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 matematyka j. polski j. polski przyroda
2. 8.30-9.15 j. polski j. polski przyroda matematyka matematyka
3. 9.25-10.10 wych. fizyczne matematyka przyroda j. polski muzyka
4. 10.15-11.00 j. angielski religia matematyka religia j. polski
5. 11.20-12.05 technika wych. fizyczne zaj. komp. j. angielski j. angielski
6. 12.10-12.55 plastyka przyroda  historia wych. fizyczne
7. 13.00-13.45 g. z wychowawcą wych. fizyczne

pobierz

 

Plan lekcji – klasa VIIa
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 R j. polski j. polski matematyka chemia
2. 8.30-9.15 fizyka biologia chemia geografia j. niemiecki
3. 9.25-10.10 j. niemiecki religia historia religia j. angielski
4. 10.15-11.00 informatyka matematyka matematyka j. angielski j. polski
5. 11.20-12.05 matematyka plastyka geografia fizyka j. polski
6. 12.10-12.55 j. angielski muzyka wych. fizyczne biologia wych. fizyczne
7. 13.00-13.45  g. z wychowawcą wych. fizyczne wych. fizyczne j. polski  historia
8. 13.55-14.20 R R

pobierz

 

Plan lekcji – klasa IIag
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 j. polski matematyka historia j. niemiecki j. polski
2. 8.30-9.15 j. polski chemia j. polski informatyka wych. fizyczne
3. 9.25-10.10 matematyka j. niemiecki matematyka biologia fizyka
4. 10.15-11.00 zaj. techniczne j. polski wych. fizyczne j. angielski matematyka
5. 11.20-12.05 wych. fizyczne geografia biologia  religia  EDB
6. 12.10-12.55 wych. fizyczne  religia  j. angielski doradztwo zawodowe historia
7. 13.00-13.45 plastyka/muzyka j. angielski g. z wychowawcą
8. 13.55-14.20

pobierz

 

Plan lekcji – klasa IIIag
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 7.40-8.25 fizyka zaj. techniczne biologia geografia historia
2. 8.30-9.15 biologia j. polski   historia j. niemiecki  chemia
3. 9.25-10.10 j. polski chemia  j. polski  informat. wych. fizyczne
4. 10.15-11.00 j. angielski matematyka matemtyka j. polski j. angielski
5. 11.20-12.05 j. niemiecki matematyka zaj. artystyczne  matematyka fizyka
6. 12.10-12.55 matematyka g. z wychowawcą geografia religia
7. 13.00-13.45 wych. fizyczne religia WOS wych. fizyczne
8. 13.55-14.20 wych. fizyczne
9. 14.25-15.10

pobierz