Samorząd Szkoły Podstawowej

Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie

 

Przewodniczący: Dominik Bubniak
Z-ca przewodniczącego: Arkadiusz Wszołek
Sekretarz: Angelika Przybyła
Skarbnik: Sandra Brudzisz

Opiekun: mgr Barbara Abram

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Strzeszynie
w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie 2017/2018