Samorząd Szkoły Podstawowej

Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Strzeszynie

Przewodniczący: Dominik Bubniak
Z-ca przewodniczącego: Filip Tumidajewicz
Sekretarz: Dorota Wilczkiewicz
Skarbnik: Kacper Pijanowski

Opiekun: mgr Arkadiusz Gomułka