INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROGRAMU

Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Realizacja zadania grantowego będzie polegała na prowadzeniu w kl. II – VIII wybranych zajęć:

– dydaktyczno-wyrównawczych: z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego;

– sportowych,

– korekcyjno-kompensacyjnych,

– rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne.

Uczniowie są rekrutowani do powyższych zajęć na podstawie opinii wychowawców/nauczycieli oraz specjalistów, jak również na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Pliki do pobrania:

Plakat

Plakat